Dovoz štrkopieskov

Hľadáte spoľahlivú firmu, ktorá Vám zabezpečí dovoz piesku, drte, štrku, kameniva alebo zeminy. Potrebujete kvalitný stavebný materiál, no neviete na koho sa obrátiť? Obráťte sa na našu firmu, a my Vám s radosťou pomôžeme.

17

Rýchlo
Spoľahlivo
Efektívne

Odvoz odpadu

Zabezpečujeme odvoz odpadu a prenájom kontajnerov, nakladanie s odpadmi zahrňuje odvoz odpadov: stavebný, záhradný, komunálny, objemový v pristavených veľkoobjemových kontajneroch rôzných veľkostiach.

Zemné práce

Ponúkáme Vám výkop základových jám, úpravu štrkov pod betónové podlahy, výstavbu parkovacích plôch a ďalsie hrubé terénne úpravy.