Dovoz štrkopieskov

Medzi naše hlavné služby patrí aj dovoz piesku, štrku a makadamu na zásyp alebo na posyp plôch ako podklad pod základy domov, budov a pod.