O nás

Zabezpečujeme odvoz odpadu a prenájom kontajnerov, nakladanie s odpadmi zahrňuje odvoz odpadov: stavebný, záhradný, komunálny, objemový v pristavených veľkoobjemových kontajneroch rôzných veľkostiach.

Medzi naše hlavné služby patrí aj dovoz piesku, štrku a makadamu na zásyp alebo na posyp plôch ako podklad pod základy domov, budov a pod.

Ponúkame Vám pristavenie a prenájom veľkokapacitných kontajnerov. Samozrejme zabezpečujeme aj ich odvoz, resp. výmenu za prázdne kontajnery. Naša spoločnosť Vám takťiež vie zabezpečiť odvoz odpadu na recykláciu, zhodnotenie, alebo zneškodnenie.

Zemné práce, výkopové a búracie práce stavebnými strojmi, likvidácia stavebného odpadu.