Zemné práce

 • základy pre domy, plot, garáž, terasu, altánok a pododbe Disponujeme lyžicami 20,30, 40, 60, 90 a 150cm
 • bazény hranatých alebo okrúhlych tvarov, umelé jazierka alebo fontány
 • drenážne jamy naplnené kameňom veľkej frakcie alebo špeciálnymi konštrukciami
 • prípojky – voda, elektrika, plyn, odpadové rúry
 • príprava jamy pre studne, šachty, kontrolné miesta a podobne
 • žumpy a čističky odpadových vôd alebo zberné nádoby

Terénne úpravy

 • Zrovnávanie pozemku pri nerovnom, hrbolatom alebo inak neupravenom teréne
 • Stiahnutie ornice
 • Premiestnenie prebytočného materiálu, hliny a podobne
 • Navážka a rozplanírovanie zeminy
 • Vytrhávanie kmeňov stromov
 • Vytvorenie makadamového parkoviska, cesty alebo chodníku

Demolačné práce

 • Búranie starých domov, garáží, pivníc
 • Rozbíjanie základov, chodníkov a ciest
 • Kúskovanie veľkých betónov a skál